Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2005 / Mesačné 18.09.2005 19

Hľadajte v tejto skupine

Chodenie vierou, čomu veriť, prečo a vlastne kade ide naše smerovanie s Pánom, či žijeme s Ním, alebo sami ... to boli myšlienky, ktorými sa zaoberal na mesačnom zhromaždení brat Ábel Zold z Prievidze pri danej téme: Nech sa ti stane podľa tvojej viery (Luk. 7:1-10). Cez obed sme ho zahrnuli viacerými otázkami, na ktoré nám odpovedal. Veľmi pekné bolo aj pozorovať mnoho tém, ktoré sa otvorili aj po poobednom zhromaždení, na ktoré nás opäť prišli pozrieť naši milí z Galantského zhromaždenia.