Úvodná stránka / POHREBY

Hľadať v tejto skupine

Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom. Je čas rodeniu sa a čas zomieraniu ... (BIBLIA / Kazateľ 3:1) Smrť je neoddeliteľnou súčasťou nášho života na tejto zemi. Táto sekcia POHREBY, je pamiatkou a spomienkou na mnohých našich drahých, ktorí už nie sú na tejto zemi pútnikmi, ale odišli DOMOV za Pánom. Vďaka Pánovi Ježišovi nemusíme žialiť v beznádeji nad tým, prečo sa to stalo. Vďaka Nemu máme vieru a pevnú istotu, že sa s našimi milými raz stretneme v NEBI, kde sa raz pripojíme ku nim a množstvu veriacich. Ako píše písmo: "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život..." a mnohé ďalšie verše, ktoré nám približujú a hovoria o tom, prečo môžeme mať túto istotu, že smrť nemá moc nad Božím životom!