Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2005 / Nedeľa 28.03.2005 50

Hľadať v tejto skupine

Po tieto dni, kedy celý svet trávi chvíle spoločne v tradíciách a radovánkach, ktoré nemajú zmysel pre večný život, túžili sme si aj my pripomenúť, prečo sú tieto chvíle také krásne a dôležité! Mnohí majú doma veľké upratovanie, mladí chlapci majú veľkú radosť z toho ako ľahko a s pôžitkom prísť k peniazom, sladkostiam a potešeniu zo šibačky a oblievačky, všade vidieť vymaľované vajíčka ako symbol prebúdzania sa prírody... Pre nás znamenajú tieto dni spomienku a chválu na oveľa dôležitejší fakt, vďaku Pánovi Ježišovi za to, že za nás zomrel a zobral naše hriechy, aby sme mohli ŽIŤ! Nie len to. On VSTAL a ŽIJE a túži po tom, aby mohol byť s nami stále! Veľkonočné sviatky majú svoje opodstatnenie. Pre nás to je obdobie, kedy si pripomíname, že Pán Ježiš na tretí deň po ukrižovaní vstal z hrobu a zjavil sa mnohým zo svojich blízkych priateľov a apoštolov. V tento pondelok si deti pripravili na poobedné zhromaždenie príbeh o "perle", ktorý nám predniesli a my sme mohli mať radosť z mnohých piesní a služby brata Miloša Javorníka.