Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2005 / Mesačné 15.05.2005 46

Hľadajte v tejto skupine

Na májové mesačné stretnutie prišiel pozvaný brat Janko Ostrolucký až zo zboru v Ostrave. Meral dlhú cestu, ale o to väčšiu radosť sme s ním mohli prežívať. Po doobednom zhromaždení nás čakal spoločný obed na dvore pred zborovým domom a tak sme za slniečka mohli počúvať spev vtáčat a popri tom sa v pokoji pozhovárať. Na poobedné zhromaždenie prišli aj bratia a sestry z Nitry, Modry, Galanty a prišiel aj najstarší z rodu Javorníkov, ktorý nám tiež poslúžil Slovom Božím.