Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2005 / Mládežnícke 30.01.2005 14

Hľadať v tejto skupine

Na toto mládežnícke zhromaždenie sme si pozvali mladých z Bratislavy a okolia. Určená téma bola: "SLOVÁ UČIA, PRÍKLADY TIAHNU" (1.Kor. 11:1, Ef. 5:1, 1.Tes. 1:6). Naše deti na úvod hrali biblickú pantomímu a potom sa pridal Jarko Útly slovom. Mladí zaspievali pieseň a po ukončení sme prežívali spoločné chvíle rozhovormi z našich životov.