Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2012 / 05.02.2012 5

Hľadať v tejto skupine

5. Februára sme mali pozvaného brata Samka Slančíka s rodinkou zo zboru vo Zvolene. Pán nám hovoril cez brata dôležité upozornenia a citáty Božieho slova. Pri Pamiatke Pánovej dopoludnia poukázal na Jóba ako spravodlivého človeka (ako píše prorok Ezechiel) na utrpenie, ktoré prežíval a akým spôsobom sa s tým vedel vysporiadať a Pána Ježiša a Jeho charakter, z ktorého máme čerpať pre náš život. Samko citoval z mnohých miest, kde Pán Ježiš pri posledných chvíľach pred smrťou na kríži preukazoval lásku a záujem o človeka: Lotor na kríži, postaral sa o svoju matku a dal ju do opatere Jánovi atď. Priblížil nám to, že Pán Ježiš dobrovoľne niesol naše prestúpenia, dobrovoľne zomrel na mieste našom, aby sme nemuseli večne zahynúť. Poukázal takisto na nasledovníkov Pána Ježiša, ktorý sa podľa tohoto príkladu vydali Jeho cestou - Petrova reč, Štefanova smrť... a na tomto príklade máme postaviť aj svoj život v praktických dňoch, ktoré prežívame. V popoludňajšej hodine sme mali priblížené mnohé časti Nového zákona, zo Zjavenia Jána a častí Pavlových listov.