Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2012 / 26.02.2012 7

Hľadať v tejto skupine

26. februára sme mali na návštevu Olivera Vyhnánka zo zhromaždenia v Rači. Prišiel aj s dcérkou a ako nám vysvetlil, ostatok rodinky musel žiaľ nechať doma liečiť sa. Mali sme príjemné chvíle pri Pánových slovách. Dopoludnia bolo poukázané na Pamiatku Pánovu - jej význam do posolstva pre náš život. Aké je dôležité prinášať Pánovi celého seba, lámať obrazne nie len chlieb, ale aj seba, svoje JA, ktoré je také ťažké dávať do úzadia... Poobede sme mali opäť zamyslenie nad našim vnímaním a tentokrát bola témou "Cirkev". Keď sa stretávame s neveriacimi ľuďmi, často je cirkev spomínaná ako organizácia, ktorá nie je príjemne opisovaná. Čo je najčastejšie posudzované sú ľudia, ktorí nie sú dokonalí a majú množstvo chýb v svojich vlastných životoch, sebeckosť, ktorá je do určitej miery každému vlastná, nezávislosť - ktorá sa prejavuje a dáva navonok... čo však hovorí Pán Boh o Cirkvi? Cirkev je Baránkova Nevesta. Nevesta Pána Ježiša, ktorý zachránil nás - hriešnikov, ktorí sme uverili Jeho dielu. Brat čítal z listu Efežanom viaceré časti, pripomenul nám tajomstvo diela Božieho. Je úžasné, že Pán Ježiš a Pán Boh samotný vníma a poukazuje na Cirkev úplne inak a dáva presné vysvetlenie toho, čo ľudia vo svete nerozumejú a čo žiaľ často nevidia, lebo hľadia na nedokonalosť ľudskú ... ďakujeme Pánovi za to, že opäť sme sa mohli priblížiť a zamyslieť nad úžasným Jeho dielom, ktoré odkrýva tým, ktorí majú záujem počuť pravdu. Nech je Pán oslávený!