Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2012 / 16.9.2012 Mesačné 93

Hľadať v tejto skupine

16. septembra sme mali pozvaného na Mesačné zhromaždenie v Seredi brata Jarka Šupíka s manželkou a rodinou z Opavy. Na mesačné zhromaždenie prišlo mnoho bratov a sestier, návštevníkov z iných miest Slovenska - z Bratislavy, z Pezinka, Modry, Zemianskych Kostolian a ako vždy aj naši milí z Galanty. Zopár záberov prinášame aj sem... Nech Pán žehná lásku rodinky Šupíkovcov a Javurkových, ktorí majú ochotné srdce cestovať tú diaľku za nami a nech Pán žehná i nás, aby sme Jeho SLOVO brali plnými dúškami a žili podľa toho, čo sme prijali.