Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2009 / Mesačné 17.05.2009 22

Hľadať v tejto skupine

17. mája bol podľa interného plániku pozvaný na MESAČNÉ ZHROMAŽDENIE brat Janko Oboril, ktorý prišiel zo zboru v Batizovciach. Ústrednou témou bola "MOC MODLITBY". BIBLIA Jánovo Evanjelium 5kap. 14-21verše, Jakub 5kap. 13-20verše, Matúšovo Evanjelium 5kap. 9-15verše. Okrem brata Oborila slúžili slovom bratia Silvo Hubina, Milan Javor a pripojil sa myšlienkou aj Vladko Horevaj na záver zhromaždenia. Mladí nám zaspievali piesne "Koľkokrát, Pane môj" a "Je to pravda dnes". Myšlienky zo zhromaždenia do nášho každodenného života: Neprestať prosiť za bratov a sestry, keď nám na nich skutočne záleží, máme za nich prosiť! Každý z nás zhrešíme, aj keď sme prijali Pána do svojho života, ale Pán nám dáva bratov a sestry, aby sme mohli s nimi prosiť o vyslobodenie z hriechu. Nenechávajme si svoje hriechy pre seba. Keď sa modlíme, verme tomu, že Pán hriech, krivdu, ťarchu, všetko čo "máme" vezme - nepochybujme o tom!