Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2004 / Vianoce 26.12.2004 42

Hľadať v tejto skupine

Vianočný program v roku 2004 začal 26.12.2004 chválami a spoločnými piesňami, ktoré boli premietané na prednú stenu a spievané celým zborom. Nakoľko nie všetky piesne boli úplne známe pre všetkých, tak predspevovali a udržiavali rytmus mladí: Miloš a Tinka Javorníkoví, Zuzka Poláková, Jarka Javorová a Aďka Kučerová. Po úvodnom slove brata Milana Javora sa zapojili deti a mladí svojim hraným programom hovoriacim príbeh. Pokračovali dievčatká Paťka a Monika Tagajové a Zdenka Peregrínová. Na záver sme tiež končili chválami vďaky, ktoré sme spievali spoločne s celým zborom a ukončili modlitbou.