Úvodná stránka / ZHROMAŽDENIA / Rok 2011 / 16.10.2011 21

Hľadať v tejto skupine

Na tretiu nedeľu - 16. októbra nás prišiel navštíviť Jarko Útly s rodinkou zo zhromaždenia v Rači. Pán nám cez neho hovoril úžasné slová k zamysleniu sa do našich životov vo vzťahu s Pánom v osobnom živote. Ako žiješ? Pýtaš sa na Božie cesty? Chodíš s Pánom? Žiješ víťazný život? Vieš, čo je Božia vôla, kam máš ísť, kde máš stáť? Dokážeš poslúchnuť Boží hlas? Voláš na svojho Boha? Tieto a ďalšie otázky Pán ku nám hovoril a viedol k tomu, aby sme ako Jeho deti, ktorým dal právo a moc, aby sme hľadali a nachádzali, pýtali sa Toho, ktorý má odpovede, aby sme nechodili poblúdene, ale priamo po Jeho ceste vpred. Poukazoval na biblické príbehy Jonáša, Dávida a Saula... Po tomto úžasnom spoločenstve sme mali spoločné pokračovanie v biblickom zdieľaní a štúdiu starého zákona v našom zbore. Prešli sme poslednú kapitolu prvej časti, ktorá bola o knihe ESTER. Toto štúdium je dobrovoľné a otvorené pre každého, kto chce nahliadnuť do sveta Biblie. Stretávanie je PO spoločnom zhromaždení a to od 15:30, otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem. Prechádzame vypracované Emauské kurzy so zameraním na starý zákon.