Úvodná stránka / Nápoveda Piwigo

Vyhľadávanie

Táto stránka umožňuje vyhľadávať obrázky z celej galérie.

Vyhľadávanie podľa zadaných slov
Vyhľadávanie jedného alebo viac slov podľa atribútu priradeného k obrázku v galérii. Pre vyhľadávanie slov s čiastočnou zhodou je možné použiť * ako zástupný znak.
Vyhľadávanie podľa autora
Pre čiastočnú zhodu použite * ako zástupný znak.
Vyhľadávanie podľa dátumu
Vyberte počiatočný a/alebo koncový dátum. Pole ponechajte prázdne, ak chcete vyhľadávať "doteraz". Rok v poslednom poli musí by v nasledujúcom tvare : RRRR (napr. 2004)
Vyhľadávanie v albumoch
Vyberte jeden či viac albumov, v ktorých chcete vyhľadávať. Vo všetkých podalbumoch sa dá vyhľadávať výberom rodičovského albumu a nastavením voľby "prehľadávať aj podalbumy".